O nama

O nama

ISO ISO 9001
14001
OHSAS 18001

Compact MM Trade je osnovan 1990. godine. Sa ciljem da u što većoj meri izađemo u susret zahtevima naših korisnika, vremenom smo, uz povećanje broja firmi koje zastupamo, širili i obim usluga. Danas smo u mogućnosti da tržištu Srbije ponudimo visoko kvalitetnu opremu u oblasti merenja, regulacije i automatizacije procesa proizvodnje, kao i usluge inženjeringa, instalacije i održavanja na polju merenja, automatizacije i upravljanja u industrijskim procesima.

  • Compact MM Trade zastupa vrhunske svetske proizvođače opreme za merenje, regulaciju i automatiku u procesnoj industriji
  • Dugogodišnje prisustvo na tržištu uz korišćenje iskustava naših principala omogućava nam da korisnicima ponudimo najsavremenija rešenja

U saradnji sa našim partnerskim inžinjering firmama u mogućnosti smo da ponudimo rešavanje kompleksnih problema po sistemu KLJUČ U RUKE.

Tokom ovog perioda stekli smo veliki broj referenci i zadovoljnih korisnika. Naši najvažniji kupci su rafinerije, elektrane, petrohemijska i hemijska industrija, farmacetska industrija, industrija papira, industrija šećera i hrane.

Sama priroda industrije sa kojom saradjujemo obavezuje nas na stalno prisustvo radi zadovoljavanja potreba naših kupaca. Kroz pouzdano i kvalitetno merenje, tehničku podršku i brzo servisno reagovanje mi uvodimo naše partnere u svet najnovijih tehnologija i osiguravamo uslove za efikasnu i visoko kvalitetnu proizvodnju.

Ključ našeg uspeha se zasniva na:

  • Stalno prisustvo kod kupaca
  • Kvalitetna tehnička podrška
  • Preventivno održavanje
  • Servis i održavanje
  • Postupanje po standardima

Mi u Compact MM Trade težimo daljem usavršavanju i profesionalnom napredovanju sa ciljem da zauzmemo vodeće mesto na polju snabdevanja merno-regulacionom opremom na tržištu Srbije.

NISMO IZGUBILI NI JEDNOG, A SVAKIM DANOM DOBIJAMO NOVE KUPCE!