Compact MM Trade

Compact MM Trade je osnovan 1990. godine. Sa ciljem da u što većoj meri izađemo u susret zahtevima naših korisnika, vremenom smo, uz povećanje broja firmi koje zastupamo, širili i obim usluga. Danas smo u mogućnosti da tržištu Srbije ponudimo visoko kvalitetnu opremu u oblasti merenja, regulacije i automatizacije procesa proizvodnje, kao i usluge inženjeringa, instalacije i održavanja na polju merenja, automatizacije i upravljanja u industrijskim procesima.

  • Compact MM Trade zastupa vrhunske svetske proizvođače opreme za merenje, regulaciju i automatiku u procesnoj industriji
  • Dugogodišnje prisustvo na tržištu uz korišćenje iskustava naših principala omogućava nam da korisnicima ponudimo najsavremenija rešenja

U saradnji sa našim partnerskim inžinjering firmama u mogućnosti smo da ponudimo rešavanje kompleksnih problema po sistemu KLJUČ U RUKE.

Pročitaj više