Uspešna priča - Lafarge beočinska fabrika cementa - Compact MM

Uspešna priča - Lafarge beočinska fabrika cementa

Uspešna priča - Lafarge beočinska fabrika cementa 06.03.2018

U februaru 2018. godine za projekat optimizacije sagorevanja na glavnom gorioniku peci isporucili smo HP ventile proizvodjaca Ebro Armaturen (ventili visokih performansi) precnika od 200-350 mm sa odgovarajucim pneumatskim aktuatorima, krajnjim prekidacima, filter grupama I solenoid ventilima.