XIII Međunarodni Seminar "Tehnika merenja i regulacije u procesnoj industriji" - Compact MM

XIII Međunarodni Seminar "Tehnika merenja i regulacije u procesnoj industriji"

XIII Međunarodni Seminar "Tehnika merenja i regulacije u procesnoj industriji" 06.03.2018

I ove godine 15.03.2018., trinaesti put za redom, u organizaciji firme Compact MM Trade održan je Seminar "Tehnika merenja i regulacije u procesnoj industriji" u hotelu Holiday Inn.

Cilj Seminara je predstavljanje najsavremenijih tehnika merenja, regulacije i automatike u procesnoj industriji putem konkretnih primera i aplikacija.

Predavači su bili predstavnici inostranih firmi koje zastupamo: PR Electronics, Intra Automation, ProMtec, SOR, Seres Enviroment i Fuji Electric.